aleksandr_onyshchenko: (Default)
[personal profile] aleksandr_onyshchenko
"I have a dream" - "В мене є мрія!" - так Мартін Лютер Кінг почав свою найвідомішу промову.
І це не випадково - майже все цікаве й корисне починається з того, що в когось виникає мрія.
Спочатку вона здається нездійсненною, але потім, завдяки наполегливій праці, стає реальністю.

Тривалий час найцікавішим для мене було саме пейзажне фото. Тому й перший з моїх майстеркласів був саме про зйомку та обробку пейзажу. Він проводився багато разів, у Москві (до 2014-го року) та у Києві. Власні напрацювання та зворотній зв'язок із слухачами приводили до його покращення та переосмислення. Відсіювалися другорядні питання, додавалися цікаві та корисні.

Чому я почав публікацію з цитування Кінга? Тому, що весь цей час я мав мрію - провести майстерклас не у місті, а десь на природі, приїхавши туди з групою близьких по духу пейзажних фотоаматорів. Щоб вранці та вдень ми разом знімали, а ввечері - обговорювали весь процес, від виходу на локацію до комп'ютерної обробки знятого матеріалу.Сьогодні моя мрія стає реальністю. Нещодавно я зустрівся з Миколою Хорошковим, відомим тревел та пейзажним фотографом. Свого часу Микола був слухачем одного з моїх перших київських майстеркласів, на який він приїхав з Маріуполю. З того разу ми товаришуємо, але, нажаль, переважно віртуально.

Микола системно займається організацiєю фототурiв. Кожен, хто був у такому турі, знає, як добре, коли тебе привозять у заздалегідь визначені красиві місця, у найкращі для зйомки години, підказують та демострують все, що треба. Тепер до цього ми додаємо майстерклас, котрий буде проведено за два вечори.

Майстерклас проводиться на великому екрані за допомогою проектора Epson EH-TW2900.
Слухачі, за бажанням, зможуть відкалібрувати монітори власних ноутбуків з половинною знижкою.

Якщо такий фототур вам цікавий:
Більшість фотоаматорів, навіть тих, хто вже має деякий досвід у зйомці й обробці знятого, роблять це без загального розуміння процесу, не маючи власного бачення того, чому і які саме зміни треба внести у світлини. А це чи не найголовніше.

Щоб знайти відповідь, треба зрозуміти, у чому візуальне сприйняття людини відрізняється від фіксації зображення фотокамерою. Коли це розуміння є, а на додачу ще й "вузлики на пам'ять", які ми приносимо з пленеру, питання редагування світлин перестають бути складними.

Бо складність закінчується там, де починається розуміння.

Далі списком:

1. Детальна інформація щодо організації фототуру - в журналі у Миколи.

2. Розгорнутий план майстеркласу.

3. Фото з московського майстеру з відгуками слухачів.

Нижче наведені фото з попереднього туру Миколи у Дземброню:

02.


03.


04.


05.


06.Всім друзям - фотоаматорам, хто мене читає, прохання поширити цей анонс серед колег по захопленню.

Радо передчуваю майбутню зузстріч у Карпатах!
З повагою, Олександр Онищенко.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 24th, 2017 08:37
Powered by Dreamwidth Studios